Valkee 2

Valkee 2

Vastasimme Valkee 2:n alumiinisen päälaitteen suunnittelusta, toimittajan kartoituksista, laadunvarmistuksesta ja dokumentoinista. 
Projektin aikana teimme läheistä yhteistyötä asiakkaan ja heidän yhteistyökumppanien kanssa, lopputuloksena syntyin asiakkaan vaativan tuotemäärittelyn täyttävä laadukas, Medical-standardit täyttävä, kuluttajatuote. 

Tuote on muotoilultaan haastava ja lopullisesta kokonaisuudesta haluttiin mahdollisimman saumaton. Yhdistämällä viimeisin tietämys kuluttajaelektroniikka tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, voitiin suunnitella tuote, jossa edellä mainitut asiat täyttyivät ja tuote voitiin valmistaa kustannustehokkaasti. 

Tuotteen valmistuksessa hyödynneettiin laajasti eri valmistusmenetelmiä 
(mm. Koneistus, Taonta, Ruiskuvalu). Oikeilla valmitusmenetelmän
valinnoilla jo suunnitteluvaiheessa minimoitiin asiakkeelle aiheutuvia muutoksia
aikatauluun ja kustannuksiin tuotanto vaiheessa.

Tuotteen viimestelyn taso on korkea. Oikeat pinnoite ja materiaalivalinnat optimoivat käyttäjälle välittyvän kuvan laadukkaasta tuotteesta.

Tarkka laadunkontrollointi ja täsmällinen dokumentointi auttoi laadunvarmistuksessa läpi koko toimitusketjun.

Olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että olemme olleet osana tämän tuotteen markkinoille saattamisessa.