topbar.jpg

Tekninen laskenta

        Lujuuslaskelmilla pyritään usein varmistamaan tuotteiden toiminnallisuus ja turvallisuus ääriolosuhteissa. Pystymme asikkaan                                                                toiveiden mukaisesti suorittamaan tuotteille seuraavat tarkastelut:

Stabiliteettianalyysit:

 • Nurjahdukset
 • Lommahdukset

Staattiset analyysit:

 • Siirtymät, jännitykset
 • Venymät, myötäminen
 • Tukireaktiovoimat
 • Lämpöjännitykset

       

Väsymislaskenta:

 • Kestoikäarviot
 • Venymäliuskamittaustarkastelut

Värähtelyanalyysit:

 • Ominaistaajuudet
 • Dynaaminen vastelaskenta
 • siirtymät, nopeudet, kiihtyvyydet
 • jännitykset, venymät, myötäminen
 • tukireaktiovoimat
 • Taajuusvastelaskenta

Lämmönsiirto analyysit:

 • Lämpötilajakaumat
 • Lämmönsiirtymät