topbar.jpg


Tekninen Dokumentointi

 

   Tekniset dokumentit voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen ryhmään:

  • käyttö- ja huolto-ohjeisiin (joskus korjausohjeisiin) sekä tuotteen myöhempään varusteluun tarvittaviin ohjeisiin (toimitus tuotteen mukana)
  • tuotteen huoltoon, varaosapalveluun, korjaamiseen ja sen kouluttamiseen ja lisävarusteiden asentamiseen tarvittaviin ohjeisiin (ei toimiteta yleensä tuotteen mukana)

CAD kuvien käyttö

Tuotekehitys on hyvien kuvien lähde. CAD-ohjelmilla saadaan teknisiin dokumentteihin parhaat ja monikäyttöisimmät kuvat. Kun tuotekehitystyössä suunnitellaan vaikkapa hallintalaitteita, niin näistä kuvista saadaan kevyitä ja helposti edelleen kehitettäviä kuvia, joita on helppo rajata, kokoa voidaan kasvattaa menettämättä kuvien tarkkuutta.

3D-Cad kuvia helppo hyödyntää markkinoinnissa ja tuote esittelyissä jo kauan ennen varsinaista fyysisen tuotteen olemassa oloa.

Kuvat ovat myös oiva vistintäväline markkinoinnin ja tuotekehityksen välillä. 

 kuva2.png