topbar.jpg

 Osaamiset

            mekaniikkasuunnitteluMekaniikkasuunnittelu

              tekninenlaskenta.pngTekninen laskenta

   • 3D-mallinnus ja kokoonpanot 
   • 2D-piirustukset ja dokumentointi 
   • Kustannusrakenteiden analysointiprojektit 
   • Globaali dokumentointi
   • Staattiset ja dynaamiset analyysit
   • Lämmönsiirtoanalyysit
   • Stabiliteettianalyysit
   • Järjestelmäsimuloinnit

              konseptointiKonseptointi ja prototyypit

              pakkaussuunnittelu.pngPakkaussunnittelu

   • Tuotekonseptit
   • Tuotemuotoilut
   • Tuotegrafiikat
   • Protyyppien suunnittelu, valmistus/hankinta nopealla aikataululla ja joustavasti
   • Tavoiteasetanta
   • Vaatimusmäärittely
   • Rakennesuunnittelu
   • Dokumentointi
   • Verifiointi

             projektihallinta.pngProjektihallinta

              tekninendokumentointi.pngTekninen dokumentointi

   • Projektin johtaminen
   • Projektisuunnitelmat
   • Testaussuunnitelmat
   • Tuotetiedon hallintapalvelut
   • Käyttöohjeet
   • Huoltomenetelmäsuunnittelu
   • Varaosaluettelot
   • Konedirektiivin mukaiset dokumentit